دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۱:۲۴
 
 
  • اخبار

    

خبر ۱ تا ۵ از ۵ خبر

1
  • جشنواره ها و ...

 
karafaren  
 تعاونی های برتر 002  پیشخوان 004مزایده ها 003  
  • پیوند ها

 aga1

 001  ریاست جمهوری  sa
 009  007  006

0012

 iss

 tt  karya  fed
 shohada

کار نیوز 

 ostan  پرتال استان
 saamad    

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۱۱ : ۱۳۰۶ : ۳۹ : ۳۷۱۳ : ۱۵ : ۲۱۱۹ : ۵۱ : ۳۶۲۰ : ۰۸ : ۵۵
چهارشنبه۲ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۹ : ۴۸۰۶ : ۳۸ : ۲۸۱۳ : ۱۵ : ۰۹۱۹ : ۵۲ : ۲۱۲۰ : ۰۹ : ۴۲
پنج شنبه۳ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۸ : ۲۳۰۶ : ۳۷ : ۲۰۱۳ : ۱۴ : ۵۷۱۹ : ۵۳ : ۰۶۲۰ : ۱۰ : ۳۰
جمعه۴ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۶ : ۵۹۰۶ : ۳۶ : ۱۲۱۳ : ۱۴ : ۴۶۱۹ : ۵۳ : ۵۲۲۰ : ۱۱ : ۱۷
شنبه۵ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۵ : ۳۵۰۶ : ۳۵ : ۰۶۱۳ : ۱۴ : ۳۶۱۹ : ۵۴ : ۳۷۲۰ : ۱۲ : ۰۵
یکشنبه۶ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۴ : ۱۲۰۶ : ۳۴ : ۰۰۱۳ : ۱۴ : ۲۶۱۹ : ۵۵ : ۲۲۲۰ : ۱۲ : ۵۳
دوشنبه۷ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۲ : ۵۰۰۶ : ۳۲ : ۵۵۱۳ : ۱۴ : ۱۶۱۹ : ۵۶ : ۰۸۲۰ : ۱۳ : ۴۱
سه شنبه۸ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۱ : ۲۸۰۶ : ۳۱ : ۵۱۱۳ : ۱۴ : ۰۷۱۹ : ۵۶ : ۵۳۲۰ : ۱۴ : ۲۹
چهارشنبه۹ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۵ : ۰۰ : ۰۸۰۶ : ۳۰ : ۴۸۱۳ : ۱۳ : ۵۸۱۹ : ۵۷ : ۳۹۲۰ : ۱۵ : ۱۷
پنج شنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۸ : ۴۸۰۶ : ۲۹ : ۴۶۱۳ : ۱۳ : ۵۰۱۹ : ۵۸ : ۲۴۲۰ : ۱۶ : ۰۵
جمعه۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۷ : ۲۸۰۶ : ۲۸ : ۴۵۱۳ : ۱۳ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۱۰۲۰ : ۱۶ : ۵۳
شنبه۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۶ : ۱۰۰۶ : ۲۷ : ۴۵۱۳ : ۱۳ : ۳۶۱۹ : ۵۹ : ۵۶۲۰ : ۱۷ : ۴۱
یکشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۴ : ۵۲۰۶ : ۲۶ : ۴۶۱۳ : ۱۳ : ۲۹۲۰ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۱۸ : ۲۹
دوشنبه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۳ : ۳۶۰۶ : ۲۵ : ۴۹۱۳ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۰۱ : ۲۷۲۰ : ۱۹ : ۱۷
سه شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۲ : ۲۰۰۶ : ۲۴ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۱۸۲۰ : ۰۲ : ۱۲۲۰ : ۲۰ : ۰۵
چهارشنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۵۱ : ۰۶۰۶ : ۲۳ : ۵۷۱۳ : ۱۳ : ۱۳۲۰ : ۰۲ : ۵۸۲۰ : ۲۰ : ۵۳
پنج شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۹ : ۵۳۰۶ : ۲۳ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۰۹۲۰ : ۰۳ : ۴۳۲۰ : ۲۱ : ۴۲
جمعه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۸ : ۴۰۰۶ : ۲۲ : ۱۰۱۳ : ۱۳ : ۰۵۲۰ : ۰۴ : ۲۹۲۰ : ۲۲ : ۲۹
شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۷ : ۲۹۰۶ : ۲۱ : ۱۸۱۳ : ۱۳ : ۰۲۲۰ : ۰۵ : ۱۴۲۰ : ۲۳ : ۱۷
یکشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۶ : ۱۹۰۶ : ۲۰ : ۲۷۱۳ : ۱۳ : ۰۰۲۰ : ۰۵ : ۵۹۲۰ : ۲۴ : ۰۵
دوشنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۵ : ۱۰۰۶ : ۱۹ : ۳۸۱۳ : ۱۲ : ۵۸۲۰ : ۰۶ : ۴۴۲۰ : ۲۴ : ۵۳
سه شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۴ : ۰۳۰۶ : ۱۸ : ۵۰۱۳ : ۱۲ : ۵۶۲۰ : ۰۷ : ۲۹۲۰ : ۲۵ : ۴۰
چهارشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۲ : ۵۷۰۶ : ۱۸ : ۰۴۱۳ : ۱۲ : ۵۵۲۰ : ۰۸ : ۱۳۲۰ : ۲۶ : ۲۷
پنج شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۱ : ۵۲۰۶ : ۱۷ : ۱۸۱۳ : ۱۲ : ۵۵۲۰ : ۰۸ : ۵۸۲۰ : ۲۷ : ۱۴
جمعه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۴۰ : ۴۹۰۶ : ۱۶ : ۳۴۱۳ : ۱۲ : ۵۶۲۰ : ۰۹ : ۴۲۲۰ : ۲۸ : ۰۱
شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۹ : ۴۷۰۶ : ۱۵ : ۵۲۱۳ : ۱۲ : ۵۶۲۰ : ۱۰ : ۲۶۲۰ : ۲۸ : ۴۸
یکشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۸ : ۴۶۰۶ : ۱۵ : ۱۱۱۳ : ۱۲ : ۵۸۲۰ : ۱۱ : ۰۹۲۰ : ۲۹ : ۳۴
دوشنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۷ : ۴۷۰۶ : ۱۴ : ۳۱۱۳ : ۱۳ : ۰۰۲۰ : ۱۱ : ۵۳۲۰ : ۳۰ : ۲۰
سه شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۶ : ۵۰۰۶ : ۱۳ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۰۲۲۰ : ۱۲ : ۳۶۲۰ : ۳۱ : ۰۵
چهارشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۵ : ۵۴۰۶ : ۱۳ : ۱۶۱۳ : ۱۳ : ۰۶۲۰ : ۱۳ : ۱۸۲۰ : ۳۱ : ۵۰
پنج شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴۰۴ : ۳۵ : ۰۰۰۶ : ۱۲ : ۴۰۱۳ : ۱۳ : ۰۹۲۰ : ۱۴ : ۰۱۲۰ : ۳۲ : ۳۵
به نظر شما طرح ساماندهی مشاغل خانگی چه تاثیری در نرخ بیکاری دارد؟


 

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی

  
دولت و ملت     

اطلاعیه ها

arshiv 

ارباب رجوع محترم

دیدار مردمی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  لرستان

روزهای دوشنبه8:00 الی 12

خط مشاوره تلفنی ویژه جامعه کار و تولید با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت روان شناختی

 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 43945

نهمین جشنواره امتنان از تعاونی های برتر

تعاون  

am2  


سامانه پیامک

samane  

  • تعداد کاربران آنلاین : ۳ نفر
  • بازدید کل : ۲۷,۶۷۹ نفر
  • بازدید امروز : ۳ نفر
  • بازدید دیروز : ۹۱ نفر
  • پربیننده ترین روز : ۱۵ تیر ۱۳۹۲
  • بیشترین بازدید روزانه : ۴۳۵ نفر

آدرس و تلفن اداره کل تعاون کار وفاه اجتماعی استان لرستان

خرم آباد  خیابان انقلاب انتهای خیابان رازی  - کد پستی: 83333-68149

تلفن : 3229805 0663-  3229804 0663    نمابر دبیرخانه :3228226  0663      نمابر دفتر مدیر کل : 3229807 0663    تلفن گویا : 06633215102

Email : lorestan_kar@irimlsa.ir

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.