پنج شنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۴, ۰۹:۴۹
 
 
  • اخبار

    

خبر ۱ تا ۵ از ۵ خبر

1
  • جشنواره ها و ...

 
karafaren  
 تعاونی های برتر 002  پیشخوان 004مزایده ها 003  
  • پیوند ها

 aga1

 001  ریاست جمهوری  sa
 009  007  006

0012

 iss

 tt  karya  fed
 shohada

کار نیوز 

 ostan  پرتال استان
 saamad    

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۱ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۵۱۰۶ : ۰۷ : ۱۸۱۳ : ۱۸ : ۳۲۲۰ : ۲۹ : ۴۵۲۰ : ۴۹ : ۰۲
سه شنبه۲ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۰۶۰۶ : ۰۷ : ۳۳۱۳ : ۱۸ : ۴۵۲۰ : ۲۹ : ۵۵۲۰ : ۴۹ : ۱۳
چهارشنبه۳ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۲۳۰۶ : ۰۷ : ۴۸۱۳ : ۱۸ : ۵۸۲۰ : ۳۰ : ۰۵۲۰ : ۴۹ : ۲۱
پنج شنبه۴ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۴۳۰۶ : ۰۸ : ۰۶۱۳ : ۱۹ : ۱۰۲۰ : ۳۰ : ۱۲۲۰ : ۴۹ : ۲۹
جمعه۵ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۵ : ۰۴۰۶ : ۰۸ : ۲۴۱۳ : ۱۹ : ۲۳۲۰ : ۳۰ : ۱۹۲۰ : ۴۹ : ۳۵
شنبه۶ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۵ : ۲۷۰۶ : ۰۸ : ۴۳۱۳ : ۱۹ : ۳۶۲۰ : ۳۰ : ۲۳۲۰ : ۴۹ : ۳۹
یکشنبه۷ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۵ : ۵۳۰۶ : ۰۹ : ۰۴۱۳ : ۱۹ : ۴۸۲۰ : ۳۰ : ۲۷۲۰ : ۴۹ : ۴۱
دوشنبه۸ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۶ : ۲۰۰۶ : ۰۹ : ۲۶۱۳ : ۲۰ : ۰۰۲۰ : ۳۰ : ۲۸۲۰ : ۴۹ : ۴۲
سه شنبه۹ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۶ : ۵۰۰۶ : ۰۹ : ۴۹۱۳ : ۲۰ : ۱۲۲۰ : ۳۰ : ۲۸۲۰ : ۴۹ : ۴۱
چهارشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۷ : ۲۱۰۶ : ۱۰ : ۱۳۱۳ : ۲۰ : ۲۴۲۰ : ۳۰ : ۲۷۲۰ : ۴۹ : ۳۹
پنج شنبه۱۱ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۷ : ۵۴۰۶ : ۱۰ : ۳۸۱۳ : ۲۰ : ۳۶۲۰ : ۳۰ : ۲۴۲۰ : ۴۹ : ۳۵
جمعه۱۲ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۸ : ۲۹۰۶ : ۱۱ : ۰۵۱۳ : ۲۰ : ۴۷۲۰ : ۳۰ : ۱۹۲۰ : ۴۹ : ۲۹
شنبه۱۳ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۹ : ۰۵۰۶ : ۱۱ : ۳۲۱۳ : ۲۰ : ۵۸۲۰ : ۳۰ : ۱۳۲۰ : ۴۹ : ۲۲
یکشنبه۱۴ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۲۹ : ۴۳۰۶ : ۱۲ : ۰۰۱۳ : ۲۱ : ۰۸۲۰ : ۳۰ : ۰۵۲۰ : ۴۹ : ۱۲
دوشنبه۱۵ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۰ : ۲۳۰۶ : ۱۲ : ۲۹۱۳ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۲۹ : ۵۶۲۰ : ۴۹ : ۰۱
سه شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۱ : ۰۴۰۶ : ۱۲ : ۵۹۱۳ : ۲۱ : ۲۸۲۰ : ۲۹ : ۴۵۲۰ : ۴۸ : ۴۹
چهارشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۱ : ۴۷۰۶ : ۱۳ : ۳۰۱۳ : ۲۱ : ۳۸۲۰ : ۲۹ : ۳۲۲۰ : ۴۸ : ۳۵
پنج شنبه۱۸ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۲ : ۳۱۰۶ : ۱۴ : ۰۲۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۲۹ : ۱۸۲۰ : ۴۸ : ۱۹
جمعه۱۹ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۳ : ۱۷۰۶ : ۱۴ : ۳۵۱۳ : ۲۱ : ۵۶۲۰ : ۲۹ : ۰۲۲۰ : ۴۸ : ۰۱
شنبه۲۰ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۴ : ۰۴۰۶ : ۱۵ : ۰۸۱۳ : ۲۲ : ۰۴۲۰ : ۲۸ : ۴۵۲۰ : ۴۷ : ۴۲
یکشنبه۲۱ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۴ : ۵۲۰۶ : ۱۵ : ۴۲۱۳ : ۲۲ : ۱۲۲۰ : ۲۸ : ۲۵۲۰ : ۴۷ : ۲۱
دوشنبه۲۲ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۵ : ۴۱۰۶ : ۱۶ : ۱۷۱۳ : ۲۲ : ۱۹۲۰ : ۲۸ : ۰۵۲۰ : ۴۶ : ۵۸
سه شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۶ : ۳۲۰۶ : ۱۶ : ۵۲۱۳ : ۲۲ : ۲۶۲۰ : ۲۷ : ۴۲۲۰ : ۴۶ : ۳۴
چهارشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۷ : ۲۳۰۶ : ۱۷ : ۲۸۱۳ : ۲۲ : ۳۲۲۰ : ۲۷ : ۱۸۲۰ : ۴۶ : ۰۸
پنج شنبه۲۵ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۸ : ۱۶۰۶ : ۱۸ : ۰۵۱۳ : ۲۲ : ۳۸۲۰ : ۲۶ : ۵۳۲۰ : ۴۵ : ۴۰
جمعه۲۶ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۳۹ : ۱۰۰۶ : ۱۸ : ۴۲۱۳ : ۲۲ : ۴۴۲۰ : ۲۶ : ۲۶۲۰ : ۴۵ : ۱۱
شنبه۲۷ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۴۰ : ۰۴۰۶ : ۱۹ : ۲۰۱۳ : ۲۲ : ۴۸۲۰ : ۲۵ : ۵۷۲۰ : ۴۴ : ۴۰
یکشنبه۲۸ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۴۰ : ۵۹۰۶ : ۱۹ : ۵۸۱۳ : ۲۲ : ۵۳۲۰ : ۲۵ : ۲۷۲۰ : ۴۴ : ۰۷
دوشنبه۲۹ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۴۱ : ۵۶۰۶ : ۲۰ : ۳۷۱۳ : ۲۲ : ۵۷۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۳ : ۳۳
سه شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۴۲ : ۵۲۰۶ : ۲۱ : ۱۶۱۳ : ۲۳ : ۰۰۲۰ : ۲۴ : ۲۲۲۰ : ۴۲ : ۵۷
چهارشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۴۰۴ : ۴۳ : ۵۰۰۶ : ۲۱ : ۵۶۱۳ : ۲۳ : ۰۲۲۰ : ۲۳ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۲۰
به نظر شما طرح ساماندهی مشاغل خانگی چه تاثیری در نرخ بیکاری دارد؟


 

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی

  
دولت و ملت     

اطلاعیه ها

arshiv 

ارباب رجوع محترم

دیدار مردمی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  لرستان

روزهای دوشنبه8:00 الی 12

خط مشاوره تلفنی ویژه جامعه کار و تولید با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت روان شناختی

 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 43945

نهمین جشنواره امتنان از تعاونی های برتر

تعاون  

am2  


سامانه پیامک

samane  

  • تعداد کاربران آنلاین : ۵ نفر
  • بازدید کل : ۳۰,۸۰۴ نفر
  • بازدید امروز : ۱۷ نفر
  • بازدید دیروز : ۵۵ نفر
  • پربیننده ترین روز : ۱۵ تیر ۱۳۹۲
  • بیشترین بازدید روزانه : ۴۳۵ نفر

آدرس و تلفن اداره کل تعاون کار وفاه اجتماعی استان لرستان

خرم آباد  خیابان انقلاب انتهای خیابان رازی  - کد پستی: 83333-68149

تلفن : 3229805 0663-  3229804 0663    نمابر دبیرخانه :3228226  0663      نمابر دفتر مدیر کل : 3229807 0663    تلفن گویا : 06633215102

Email : lorestan_kar@irimlsa.ir

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.