جمعه، ۸ خرداد ۱۳۹۴, ۱۴:۳۱
 
 
  • اخبار

    

خبر ۱ تا ۵ از ۵ خبر

1
  • جشنواره ها و ...

 
karafaren  
 تعاونی های برتر 002  پیشخوان 004مزایده ها 003  
  • فهرست اخبار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

  • پیوند ها

 aga1

 001  ریاست جمهوری  sa
 009  007  006

0012

 iss

 tt  karya  fed
 shohada

کار نیوز 

 ostan  پرتال استان
 saamad    

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۴ : ۰۸۰۶ : ۱۲ : ۰۶۱۳ : ۱۳ : ۱۳۲۰ : ۱۴ : ۴۲۲۰ : ۳۳ : ۱۹
شنبه۲ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۳ : ۱۷۰۶ : ۱۱ : ۳۴۱۳ : ۱۳ : ۱۸۲۰ : ۱۵ : ۲۴۲۰ : ۳۴ : ۰۳
یکشنبه۳ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۲ : ۲۸۰۶ : ۱۱ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۱۶ : ۰۵۲۰ : ۳۴ : ۴۶
دوشنبه۴ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۱ : ۴۱۰۶ : ۱۰ : ۳۳۱۳ : ۱۳ : ۲۹۲۰ : ۱۶ : ۴۵۲۰ : ۳۵ : ۲۹
سه شنبه۵ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۰ : ۵۶۰۶ : ۱۰ : ۰۶۱۳ : ۱۳ : ۳۵۲۰ : ۱۷ : ۲۵۲۰ : ۳۶ : ۱۱
چهارشنبه۶ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۳۰ : ۱۳۰۶ : ۰۹ : ۳۹۱۳ : ۱۳ : ۴۲۲۰ : ۱۸ : ۰۴۲۰ : ۳۶ : ۵۲
پنج شنبه۷ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۹ : ۳۱۰۶ : ۰۹ : ۱۴۱۳ : ۱۳ : ۴۹۲۰ : ۱۸ : ۴۲۲۰ : ۳۷ : ۳۳
جمعه۸ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۸ : ۵۲۰۶ : ۰۸ : ۵۱۱۳ : ۱۳ : ۵۷۲۰ : ۱۹ : ۲۰۲۰ : ۳۸ : ۱۳
شنبه۹ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۸ : ۱۴۰۶ : ۰۸ : ۲۹۱۳ : ۱۴ : ۰۵۲۰ : ۱۹ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۵۲
یکشنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۷ : ۳۹۰۶ : ۰۸ : ۰۹۱۳ : ۱۴ : ۱۳۲۰ : ۲۰ : ۳۴۲۰ : ۳۹ : ۳۰
دوشنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۷ : ۰۶۰۶ : ۰۷ : ۵۱۱۳ : ۱۴ : ۲۲۲۰ : ۲۱ : ۱۰۲۰ : ۴۰ : ۰۸
سه شنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۶ : ۳۴۰۶ : ۰۷ : ۳۴۱۳ : ۱۴ : ۳۲۲۰ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۴۰ : ۴۵
چهارشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۶ : ۰۵۰۶ : ۰۷ : ۱۸۱۳ : ۱۴ : ۴۱۲۰ : ۲۲ : ۱۹۲۰ : ۴۱ : ۲۱
پنج شنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۵ : ۳۸۰۶ : ۰۷ : ۰۵۱۳ : ۱۴ : ۵۱۲۰ : ۲۲ : ۵۲۲۰ : ۴۱ : ۵۵
جمعه۱۵ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۵ : ۱۳۰۶ : ۰۶ : ۵۲۱۳ : ۱۵ : ۰۲۲۰ : ۲۳ : ۲۴۲۰ : ۴۲ : ۲۹
شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۵۰۰۶ : ۰۶ : ۴۲۱۳ : ۱۵ : ۱۳۲۰ : ۲۳ : ۵۶۲۰ : ۴۳ : ۰۲
یکشنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۳۰۰۶ : ۰۶ : ۳۳۱۳ : ۱۵ : ۲۴۲۰ : ۲۴ : ۲۶۲۰ : ۴۳ : ۳۴
دوشنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۴ : ۱۱۰۶ : ۰۶ : ۲۵۱۳ : ۱۵ : ۳۵۲۰ : ۲۴ : ۵۶۲۰ : ۴۴ : ۰۵
سه شنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۵۵۰۶ : ۰۶ : ۱۹۱۳ : ۱۵ : ۴۷۲۰ : ۲۵ : ۲۴۲۰ : ۴۴ : ۳۴
چهارشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۴۱۰۶ : ۰۶ : ۱۵۱۳ : ۱۵ : ۵۸۲۰ : ۲۵ : ۵۱۲۰ : ۴۵ : ۰۳
پنج شنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۳۰۰۶ : ۰۶ : ۱۲۱۳ : ۱۶ : ۱۱۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۵ : ۳۰
جمعه۲۲ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۲۰۰۶ : ۰۶ : ۱۱۱۳ : ۱۶ : ۲۳۲۰ : ۲۶ : ۴۳۲۰ : ۴۵ : ۵۶
شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۱۳۰۶ : ۰۶ : ۱۱۱۳ : ۱۶ : ۳۵۲۰ : ۲۷ : ۰۶۲۰ : ۴۶ : ۲۱
یکشنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۰۹۰۶ : ۰۶ : ۱۲۱۳ : ۱۶ : ۴۸۲۰ : ۲۷ : ۲۹۲۰ : ۴۶ : ۴۴
دوشنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۰۶۰۶ : ۰۶ : ۱۶۱۳ : ۱۷ : ۰۱۲۰ : ۲۷ : ۵۱۲۰ : ۴۷ : ۰۷
سه شنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۰۶۰۶ : ۰۶ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۲۸ : ۱۱۲۰ : ۴۷ : ۲۷
چهارشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۰۸۰۶ : ۰۶ : ۲۶۱۳ : ۱۷ : ۲۶۲۰ : ۲۸ : ۳۰۲۰ : ۴۷ : ۴۷
پنج شنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۱۲۰۶ : ۰۶ : ۳۴۱۳ : ۱۷ : ۳۹۲۰ : ۲۸ : ۴۸۲۰ : ۴۸ : ۰۵
جمعه۲۹ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۱۸۰۶ : ۰۶ : ۴۳۱۳ : ۱۷ : ۵۳۲۰ : ۲۹ : ۰۴۲۰ : ۴۸ : ۲۱
شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۲۷۰۶ : ۰۶ : ۵۳۱۳ : ۱۸ : ۰۶۲۰ : ۲۹ : ۱۹۲۰ : ۴۸ : ۳۶
یکشنبه۳۱ خرداد ۱۳۹۴۰۴ : ۲۳ : ۳۸۰۶ : ۰۷ : ۰۵۱۳ : ۱۸ : ۱۹۲۰ : ۲۹ : ۳۲۲۰ : ۴۸ : ۵۰
به نظر شما طرح ساماندهی مشاغل خانگی چه تاثیری در نرخ بیکاری دارد؟


 

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی

  
دولت و ملت     

اطلاعیه ها

arshiv 

ارباب رجوع محترم

دیدار مردمی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  لرستان

روزهای دوشنبه8:00 الی 12

خط مشاوره تلفنی ویژه جامعه کار و تولید با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت روان شناختی

 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 43945

نهمین جشنواره امتنان از تعاونی های برتر

تعاون  

am2  


سامانه پیامک

samane  

  • تعداد کاربران آنلاین : ۳ نفر
  • بازدید کل : ۲۹,۰۷۹ نفر
  • بازدید امروز : ۸ نفر
  • بازدید دیروز : ۳۶ نفر
  • پربیننده ترین روز : ۱۵ تیر ۱۳۹۲
  • بیشترین بازدید روزانه : ۴۳۵ نفر

آدرس و تلفن اداره کل تعاون کار وفاه اجتماعی استان لرستان

خرم آباد  خیابان انقلاب انتهای خیابان رازی  - کد پستی: 83333-68149

تلفن : 3229805 0663-  3229804 0663    نمابر دبیرخانه :3228226  0663      نمابر دفتر مدیر کل : 3229807 0663    تلفن گویا : 06633215102

Email : lorestan_kar@irimlsa.ir

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.