اتحادیه بین المللی تعاون

28 کارگر کارخانه پارچه بافی راچدیل انگلستان با  انگیزه و نیاز مشترک بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، دست به ابتکار عملی زدند که حاصل آن به سال 1844 میلادی (1223 شمسی) شرکتی بود که دکترین و روش کار آن به نام اصول مکتب شرکتهای راچدیل سرمشقی برای تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا گردید. در پی اوج تشکیل شرکتهای تعاونی در گوشه و کنار جهان و حضور آنان در عرصه های بین المللی پس از جنگ های جهانی، رویای «رابرت آوون» از پیشتازان نهضت تعاون، نخستین «اتحادیه بین المللی تعاون» در 18 آگوست سال 1895 (1274 شمسی) سازمان یافت که هم اکنون دفتر مرکزی آن در شهر «ژنو» می باشد.

 

پنج دفتر منطقه ای، آسیا اقیانوسیه، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اروپا، حلقه های ارتباط دهنده دفتر مرکزی در پنج قاره جهان می باشند که عمده وظایف آنان اطلاع رسانی، تحقیق و بررسی مشکلات، پیشنهادها و انعکاس ره آوردهای نهضت تعاون دنیا است. این اتحادیه با سازمانهای بین المللی نظیر سازمانهای بین المللی کار (ILO )، شورای توسعه و تجارت (UNCTAD )، نیز همکاری دارد. همچنین در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNIECOSOC ) در جایگاه مشاور فعال می باشد.


اتحادیه بین المللی تعاون یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل متحد بوده و 800 میلیون عضو از شرکتهای تعاونی بیش از 130 کشور جهان که عموماً از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشند را تحت پوشش دارد و تلاش خود را در عرصه بین المللی معطوف ارتقاء سهم و جایگاه تعاونیها در چرخه اقتصادی کشورها ، نحو تعامل با دولتها و توسعه تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفتگانه تعاون می نماید.

اتاق تعاون مرکزی که به نمایندگی بخش تعاونی ایران از اعضای فعال I.C.A بوده ، همکاریهای خوبی را با این نهاد بین المللی دارد که از جمله این همکاریها می توان موارد ذیل را بر شمرد :


1- برگزاری سمپوزیوم بین المللی تعاون در تهران با حضور بیش از80 نفر از اندیشمندان تعاون از کشورهای مختلف .


2- برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون در تهران با مشارکت کشورهای خارجی عضو I.C.A


3- حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی I.C.A که در کشورهای پرتغال ، مالزی ، اندونزی در سال های اخیر برگزار شده است .


4- حضور در اجلاسهای بین المللی و مجامع عمومی I.C.A و اعلام برنامه ها و معرفی جایگاه بخش تعاونی در ایران و اتاق تعاون و انتقال و و مبادله تجربیات و دست آوردها .


5- معرفی دوره ای مدیران و کارشناسان بخش تعاون برای استفاده از بورسیه های آموزشهای دوره های 4 ماهه که توسطI.C.A- ROAP ( بخش آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی تعاون ) بصورت رایگان در کشورهای مختلف برگزار می شود .


6- تعامل با دانشگاه بین المللی تعاون در لندن جهت تأسیس دفتر نمایندگی برای پذیرش دانشجوی" تعاون " در ایران .


7- مطالعه برای انجام پروژه های مشترک برای تحقیق و ترویج و آموزش فعالان تعاونی در کشورهای همسایه به مرکزیت ایران .

 


 

ساختار اتحادیه بین المللی تعاون (ICA )

اتحادیه بین المللی تعاون ICA یک سازمان غیردولتی و مردمی می باشد که توسط اعضای خود اداره می شوند.

 

 مجمع عمومی

 

مجمع عمومی بالاترین مقام سیاست گذاری ICA بوده و متشکل است از نمایندگان تمام سازمان های عضو که هر دو سال یکبار این نمایندگان را گرد هم می آورد. مجمع عمومی فعالیت های ذیل را بر عهده دارد:

 • برنامه کاری و بودجه ICA را به تأیید می رساند.
 • رئیس، اعضای هیئت مدیره و هیئت ممیزین و کمیته کنترل را انتخاب می نماید.
 • انتخاب نایب رئیس ها را به تصویب می رساند.
 • انتصاب یا عزل مدیر کل را به سفارش هیئت مدیره به تصویب می رساند.

 

اتحادیه بین المللی تعاون توسط یکی از اعضای خود جهت برگزاری مجمع عمومی دعوت می گردد. بدین ترتیب نمایندگان اعضای ICA می توانند در این مجامع تعاونگران بسیاری را در نهضت تعاون میزبان دیدار نموده و با آنها تبادل تجربیات و دانش نمایند. برگزاری مجمع عمومی ICA فرصتی برای نهضت تعاون میزبان ایجاد می نماید تا با نمایندگان دولت گفتمان و از پوشش رسانه های ملی و محلی جهت ترویج بیشتر تعاونی ها در کشورشان استفاده نمایند.

 

هیئت مدیره

هیئت مدیره ICA متشکل از رئیس و چهار معاون- برای ICA راهکار جهانی تعیین کرده و نیز بر عملکرد ICA نظارت می نماید. هیئت مدیره در مورد تمام درخواست عضویت ها و مباحث مرتبط تصمیم گیری و کمیته های بخشی و موضوعی ICA را تأسیس نموده و انتصاب مدیر کل را بر عهده دارند.

 

مجمع های منطقه ای

مجامع منطقه ای برای آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و اروپا و هر دو سال یکبار به متناوب مجمع عمومی تشکیل می گردد. عملکردهای این مجامع به شرح ذیل است:

 • اجرای تصمیمات مجمع عمومی در سطح منطقه ای
 • تعیین کردن برنامه های کاری منطقه ای
 • انتخاب رئیس مناطق که به عنوان معاون ICA خدمات می نمایند.

در بسیاری از مناطق نشست مجمع منطقه ای مقرر، همزمان با یک کنفرانس یا گردهمایی منطقه ای که بر حوزه خاصی از منافع تعاونگران تأکید دارد همزمان می گردد. برای مثال منطقه آمریکا کنفرانس منطقه ای خود را با موضوع « مسئولیت پذیری اجتماعی و دموکراسی تعاونی» برگزار خواهد شد.

 تشکیلات منطقه ای انتخابی

هر منطقه دارای هیئت مدیره مستقل است. این هیئت مدیره متشکل است از رئیس، معاون و دیگر اعضا که منتخب مجمع منطقه ای می باشد و دوره تصدی آنها 4 سال است. این هیئت مدیره ها که در آفریقا با عنوان کمیته اجرایی، در آمریکا نیز کمیته اجرایی (Comite Ejecutivo )، در آسیا و اقیانوسیه کمیته دائمی و در اروپا شورای اروپا شناخته میشوند در چارچوب سیاست ها و تصمیمات تعیین شده هیئت مدیره ICA عمل کرده و خصوصا در مورد درخواست عضویت تعاونگران مناطق خود به هیئت مدیره ICA پیشنهاد می دهند، فعالیتها و برنامه های منطقه را اجرا نموده و کنترل می نمایند، مسائل تأمین مالی و بودجه ای منطقه ای را نظارت می نمایند، بودجه سالیانه و طرح کاری تهیه شده توسط مدیر منطقه ای را قبل از اینکه به مدیرکل و هیئت مدیره ICA   جهت تأیید نهایی تسلیم گردد به تصویب می رساند.

 

کمیته های موضوعی

اتحادیه بین المللی تعاون دارای چهار کمیته موضوعی می باشد که اعضای آن را قادر می سازد تا بر موضوعات تحقیقات، ارتباطات، توسعه منابع انسانی و برابری جنسی در حیطه تعاون دقیق شوند. هر کمیته توسط اعضای خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از طرف ICA نیز حمایت می گردد:

 • کمیته تحقیقات تعاون
 • کمیته ارتباطات
 • کمیته توسعه منابع انسانی
 • کمیته برابری جنسی

 

سازمان های بخشی اتحادیه بین المللی تعاون ICA

 اتحادیه بین المللی تعاون ICA دارای 9 سازمان بخشی است که سازمان های عضو ICA را با منافع بخشی خاص سازمان دهی می نماید. هر سازمانی از طریق سازمان های عضو خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از نظر مالی تأمین می گردد.

1- سازمان بین المللی تعاونی کشاورزی (ICAO )

2- انجمن بین المللی تعاونی بانکداری (ICBA )

3- سازمان جهانی تعاونی های مصرف (CCW )

4- سازمان بین المللی تعاونی های صیادی (ICFCO )

5- سازمان بین المللی تعاونی بهداشت (IHCO )

6- سازمان بین المللی تعاونی مسکن (ICA HOUSING )

7- فدراسیون بین المللی تعاونی و شرکت های چندجانبه بیمه (ICMIF )

8- سازمان بین المللی تعاونی های تولید کنندگان صنعتی، فنی و خدماتی (CICOPA )

9- انجمن بین المللی گردشگری (TICA )