برگزاری جلسه بررسی فعالیتهای حقوق شهروندی

آدرس و تلفن مدیریت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد

  آدرس:

خرم آباد میدان کیو بلوار ولیعصر بلوار شهید شفیع پور(جنب پل روگذر)

تلفن : 33200513-33200514 و فکس: 33210533- 33200515 

چهارمین جلسه  صیانت از حقوق شهروندی

در این جلسه که در سالن جلسات مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد برگزار گردید مصوب شد :

1-تغییر فرآیند روش کار جدید انجام پذیرد

2-روشهای کار دست و پا گیر اصلاح شود

3-نسبت به بررسی درخواست ایثارگران معلومین خارج از نوبت رسیدگی شود.