جلسه توجیهی

کسب مقام نخست در حوزه بیمه بیکاری

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان جناب آشتاب با اهدا لوح تقدیر از تلاشهای موثر و برنامه ریزی و پیگیریهای مدیریت شهرستان جناب کریم نژاد در راستای معرفی سهم عمده ای از متقاضیان مقرری بیمه بیکاری در شهرستان خرم آباد که منجر به کسب رتبه نخست در کشور گردید تقدیر و تشکر وافر بعمل آورد.

 

برگزاری جلسه ترویجی با مسئولین دانشکده فنی خواهران در راستای تشکیل تعاونی دانشجویی

 

 

 

برگزاری جلسه بررسی فعالیتهای حقوق شهروندی

اخبار

    

خبر ۱ تا ۷ از ۱۰ خبر

2

چارت سازمانی مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد

آدرس و تلفن مدیریت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد

  آدرس:

خرم آباد میدان کیو بلوار ولیعصر بلوار شهید شفیع پور(جنب پل روگذر)

تلفن : 33200513-33200514 و فکس: 33210533- 33200515 

چهارمین جلسه  صیانت از حقوق شهروندی

در این جلسه که در سالن جلسات مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد برگزار گردید مصوب شد :

1-تغییر فرآیند روش کار جدید انجام پذیرد

2-روشهای کار دست و پا گیر اصلاح شود

3-نسبت به بررسی درخواست ایثارگران معلومین خارج از نوبت رسیدگی شود.