کاریابیها

الف - وظایف کاریابی غیردولتی داخلی

 -

ثبت نام ازمتقاضیان کار
- کسب فرصت های شغلی
- مشاوره وراهنمایی شغلی جویندگان کاروکارفرمایان
- معرفی جویندگان کاربه مراکزآموزش فنی وحرفه ای
- معرفی جویندگان کاربه واحدهای متقاضی نیروی کار
- شناخت بازارکارداخلی

ب-وظایف کاریابی غیردولتی خارجی
- ثبت نام ازمتقاضیان کارجهت بکارگماری دربازارکارخارجی
- مشاوره شغلی وحرفه ای جویندگان کاردرخارج ازکشور
- شناخت بازارکارخارجی
- کسب فرصتهای شغلی مناسب درخارج ازکشوربمنظوراعزام نیروی کارواجدشرایط

 

آدرس کاریابیهای استان:


ردیف
نام کار یابی
نام مدیر
شهرستان
آدرس و تلفن
1
جویندگان کار
اصغر کرمی
خرم آباد
خیابان شهیدمطهری- خیابان بهیاری پلاک41تلفن:    33201340 فکس33201340  همراه      09166614971
 2 زاگرسمهدی سبزواری  خرم آباد میدان شاپور خواست جنب اداره اسناد پزشکی تلفن 33313394 تلفن همراه 09166637462 
3
بازار کار لرستان
معصومه فیروزی
خرم آباد
خیابان خیابان انقلاب روبروی ناصر خسرو طبقه دوم  تلفن:   33218100فاکس 33218100همراه      09169552253
4
امید فردا
آذر هداوند
دورود
خیابان 45 متری ابتدای معلم نهم                                  تلفن:   43222041همراه          09166658238
5
کار آفرین
احمد آراسته
بروجرد
خیابان آیت الله کاشانی پایین تر از سینما فلسطین   پلاک9193   
تلفن: 2605033- 2616290- 0662     
همرا ه      09161622839
6
جهان
جهانگیر حاتمی
بروجرد
اول خیابان بهار پائین تر از پتوی گلبافت پلاک 328 
تلفن:   3503916 - 0662      همراه     09163626101
7
امروز
عباس بور بور
بروجرد
خیابان تختی بعد از اوستا پلاک 548 تلفن:        3511580 - 3501818 - 0662   همراه    09123190276
8
کار و اندیشه
محمد قادر احمدی
الیگودرز
خیابان امام خمینی (ره)خیابان شهید توکلی پشت دادسرای انقلاب
تلفن : 43346252 - همراه 09166641689
9
سامانده
حمید رضا پوریان
ازنا
خ- انقلاب کوجه آزمایشگاه پاستور طبقه دوم ساختمان دکتر باجلان                        تلفن:         2-4232271- 0666      همراه     09166644010
10
کاوشگران کار آفرین
حسام الدین رضایی
کوهدشت
خیابان رهبری کوچه روبروی بانک تجارت      
تلفن:    6239939-0663      همراه      09169581200
11
آریا کار
علی اکبر حسنوند
الشتر
خیابان امام - روبروی بانک ملی مرکزی    
تلفن:     5221988 - 5224872 -0663        همراه    09169610414
12
ستاره کار آفرینان
فرهاد گل محمدی
نور آباد
 خیابان حافظ جنب اداره کارو اموراجتماعی  تلفن:        723185 9-0663            همراه     09169601843
13
مهر آفرین
پروانه دبیر
الیگودرز
خیابان آیت الله سعیدی روبروی پزشکی قانونی 
 تلفن:         2241151- 0664         همراه      09166640722
14
پارسیان ایران زمین
عبدالستار جوادی
پلدختر
خیابان معلم جنوبی جنب بانک کشاورزی
مرکزی تلفن: 4225730 - 0663 همراه    09379392540
15
نمایندگی کاوشگران کار آفرین
حسام الدین رضایی
رومشکان
خیابان شهید فهمیده جنب بانک سپه
تلفن : 06636524821
 16 افلاک آزاده بهرامی چگنی میدان امام حسین (ع) جنب کتابخانه عمومی تلفن :09166638139