صفحه نخست » شناسنامه خدمات

 ردیف  عنوان روش ارائه
آدرس مراجعه نام مسئول  شماره تماس
دانلود مستندات
 1  احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی   الکترونیکی(اینترنتی) samanehrefah.ir
حمیدرضا درویش پور 06633234888
دانلود
 2  احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات الکترونیکی(اینترنتی) اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه اول، اتاق1 عظیم رحمان سالاری  06633238227 دانلود
 3 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه  الکترونیکی(اینترنتی) estelam.mcls.gov.ir حمیدرضا درویش پور  06633234888 دانلود
 4 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی الکترونیکی(اینترنتی) eakh.mcls.gov.ir علی اسکندری 06633229804-187 دانلود
5 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی الکترونیکی(اینترنتی) crtosh.irimlsa.ir سیداحمد حیات الغیبی  06633229808 دانلود
 6 ثبت و نظارت بر تعاونی الکترونیکی(اینترنتی) ei.mcls.gov.ir مجتبی شجاعی  06633237844 دانلود
 7 ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ،کارفرمایی الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت
افشین شیراوند  06633208570 دانلود
 8 رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری  غیر الکترونیکی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد
عبدالعلی حیدری  06633229804-141 دانلود
 9 صدور یا تمدید گواهینامه شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور الکترونیکی(اینترنتی) shgovahi.mcls.gov.ir علی اسکندری  06633238227 دانلود
10 صدور و تمدید مجوز کاریابی الکترونیکی(اینترنتی) bazar-eshteghal.ir سجاد مرادی 06633229804-165 دانلود
 11 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران الکترونیکی(اینترنتی) labour-sport.ir حمیدرضا درویش پور  06633234888 دانلود
 12 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی الکترونیکی(اینترنتی) mashaghelkhanegi.ir خانم نعمتی 06633229804-145 دانلود
 13 بازرسی کار  غیر الکترونیکی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، طبقه اول،اتاق14 امیر حسین پور  06633229808 دانلود
 14 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری ومشاغل سخت و زیان آور
الکترونیکی(اینترنتی)
sakht.mcls.gov.ir اسماعیل معتمدی 06633229808 دانلود