اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در سال 1397

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی لرستان و دانشگاه پیام نور لرستان که متقاضی ارائه پیشنهادات پژوهشی با اولویت های زیر می باشند،می توانند حداکثر تا تاریخ 1397/09/10 نسبت به تحویل پروپوزال موضوع مورد نظر با فرمت قرار داده شده در زیر، به گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری این اداره کل اقدام نمایند.

 

 

دریافت فرمت فایل پروپوزال اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 97